NEPCON ASIA 2021

ଅକ୍ଟୋବର 12-14 2021

ଶେନଜେନ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର (ବାଓନ୍)

NEPCON ASIA ବିଷୟରେ |

NEPCON ASIA ଶେନଜେନ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ର (ବାଓନ୍) ରେ ଅକ୍ଟୋବର 12 ରୁ 14 ଅକ୍ଟୋବର 202 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 70,000 ବର୍ଗମିଟର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ସର୍ବ ବୃହତ NEPCON ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପରିଣତ କରିବ |ଗୋଟିଏରେ six ଟି ପ୍ରଦର୍ଶନର ମିଶ୍ରଣ, NEPCON ASIA ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ |ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ଶୋ |75,000 କ୍ରେତାଙ୍କ ସହ ମୋଟ 1200 ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |

About NEPCON ASIA

ଏହି ଶୋ ’ପାଖାପାଖି 5G ଥିମ୍ ହେବ |ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚଟାଣରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ |ଏଥିରେ ମୁଦ୍ରିତ ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ, ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ ଆସେମ୍ବଲି ମେସିନାରୀ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆସେମ୍ବଲି ସମାଧାନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ |2021 ମସିହାରେ, NEPCON ଏସିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ |ଡିଜିଟାଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ପତଳା ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ, ତଥା ଯୋଗାଯୋଗ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହର, ଉପଲବ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ସମାଧାନର ବିବିଧ ଆରେ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ |

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତିନି ଦିନିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କ୍ରୟ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ |ସୁପାରିଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଡର ବୁ negoti ାମଣା କରିପାରିବେ, ଅନ-ସାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯୋଗଦେବେ, ଏକକାଳୀନ ଚାଲୁଥିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ, ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବ enhance ାଇ ପାରିବେ |

SMT ଶିଳ୍ପରେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ହେବ |ଏଠାରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇପାରିବେ, ଏହା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମେସିନ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, AOI, ରିଫ୍ଲୋ ଚୁଲି, ଏକ୍ସ-ରେ, ସବ୍-ବୋର୍ଡ, ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ମେସିନ୍ |ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ଦେଖାଯିବ |ଆମର ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବଜାରର ବିକାଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇପାରିବା |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର -15-2021 |

ସୂଚନା ଅନୁରୋଧ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

  • ASM
  • JUKI
  • fUJI
  • YAMAHA
  • PANA
  • SAM
  • HITA
  • UNIVERSAL